Zekerheid tot verplichting pensioenfonds? Doe een Bpf-onderzoek

Zekerheid tot verplichting pensioenfonds? Doe een Bpf-onderzoek

Zou u vrij willen zijn in het kiezen van de pensioenuitvoerder?

Bent u verplicht gesteld door het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen? (GIL) Wist u dat het de groothandel Hanos gelukt is om onder de verplichtstelling uit te komen? Doe nu een Pensioenfondsonderzoek via de pensioenjuridische adviseurs Dæms!

 

Hanos bestrijdt succesvol GIL

In het arrest leest u verder hoe dit mogelijk is. In dit geding gaat het om de vraag hoe de volgende tekst in het verplichtstellingsbesluit van het Bedrijfstakpensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen moet worden uitgelegd:

“Onder groothandel in levensmiddelen gericht op de binnen– en buitenhuishoudelijke markt wordt verstaan de onderneming:

a.             die zich bezig houdt met het kopen en/of verkopen van levensmiddelen (ongeacht de verpakkingsvorm) voor de binnen- en buitenhuishoudelijke markt;

en

b.             waarbij de omzet die wordt behaald met het verkopen als bedoeld onder sub a. hoger is dan 50% van de totale omzet en voor meer dan 50% bestaat uit het verkopen aan wederverkopers en/of aan wederverkopers in retailondernemingen en/of verbruikers in horeca- en cateringbedrijven. (…)”

Oordeel rechter

Hanos kan cijfermatig en procesmatig aantonen dat zij alleen actief is op de buitenhuishoudelijke markt, dat zij alleen aan B2B levert en dat zij daarom niet onder de verplichtstelling van het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen valt. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelt dat een onderneming zoals Hanos ISPC, die uitsluitend actief is op de buitenhuishoudelijke markt, niet onder de werkingssfeer van de genoemde verplichtstellingsbesluiten valt.

Onjuiste aannames zorgen voor duizenden euro's teveel premies

Uit onze praktijk blijkt dat ondernemingen te vaak op basis van aannames (zoals SBI codes en loonheffingscodes) onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds worden ingedeeld. Dit terwijl deze codes te weinig zeggen over de werkelijke activiteit van een onderneming. Zou u ook een onderzoek willen doen of u onder het verplichte pensioenfonds vandaan kan? Dat kan! Een eerste scan kan al worden uitgevoerd vanaf € 395. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pensioenfondsspecialist Sander Deelstra op +31(0)20 261 0202. 

Comments are closed.