pensioen werknemers dc-regeling slachtoffer lage rente

pensioen werknemers dc-regeling slachtoffer lage rente

 

Radar en Stichting Geldbelangen springen op de bres voor de werknemers met een individuele dc-regeling die het slachtoffer zijn van de lage rente. Ze eisen een overgangsregeling, zodat het mogelijk wordt de verplichte aankoop van een annuïteit uit te stellen.

Dit was afgelopen maandag een onderwerp in consumentenprogramma Radar. Stichting Geldbelangen van Rob Goedhart heeft een petitie over dit probleem gepubliceerd. Eerder riep ook Aegon-bestuursvoorzitter Alex Wynaendts op de regels snel aan te passen om gedupeerden tegemoet te komen. Zo’n 20.000 werknemers moeten hun dc-kapitaal jaarlijks omzetten in een annuïteit. Vanwege de extreem lage rente ontvangen deze gepensioneerden een pensioen dat tientallen procenten lager is dan verwacht.

Een rente die 1%-punt lager is, leidt tot een pensioenverlaging van circa 10%.   Werknemers met kapitaal dat is opgebouwd in een beschikbare premieregeling hebben op dit moment geen keus: ze moeten het hele opgebouwde kapitaal omzetten in een levenslange annuïteit bij een verzekeraar. Vandaar dat Stichting Geldbelangen het heeft omgedoopt in een 'keurslijfpensioen'. Aan het probleem komt een eind zodra het mogelijk wordt deels door te beleggen na de pensioendatum. Er is een wet in de maak om dat mogelijk maken, in het kader van de verbetering van dc-regelingen. Naar verwachting is doorbeleggen vanaf 1 januari 2016 wettelijk geregeld.

Radar en Stichting Geldbelangen, een organisatie die consumentenbelangen behartigt, richten hun aandacht op werknemers die de komende tijd tussen wal en schip vallen. Ze kunnen de aankoop van een annuïteit niet uitstellen en dus niet profiteren van de minder strikte regels die waarschijnlijk vanaf 2016 gaan gelden. Stichting Geldbelangen wil dat de regels zo worden aangepast dat gedupeerden het moment van pensionering kunnen uitstellen.

Volgens Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen moet de overheid een overgangsregime in het leven roepen en moeten verzekeraars van hun kant het uitstel eveneens mogelijk maken. Een aantal jaar geleden was het mogelijk de impact van de lage rente te verzachten. Gepensioneerden mochten gebruikmaken van de 'pensioenknip': ze konden een deel van hun kapitaal omzetten in een annuïteit en een ander deel later omzetten. Deze regeling is in 2013 afgeschaft omdat er vrijwel geen gebruik van werd gemaakt.

 

Bron: FD Media Groep, Pensioen Pro

Comments are closed.