Risico doorbeleggen na pensioendatum

Risico doorbeleggen na pensioendatum

Deelnemers in dc-regelingen moeten na 2016 heel bewust kiezen voor doorbeleggen na pensioendatum, waarschuwt Maarten Edixhoven, directeur Pensioen van Aegon. Anders is de kans groot dat bij pensioenverlagingen de onvrede van deelnemers zich op de aanbieder richt, zegt hij.

Wordt de pensioenuitkering ‘beter’ als er vanaf 2016 doorbelegd kan worden na pensioendatum? Nee, zegt Maarten Edixhoven, sinds vorige zomer directeur Pensioen bij Aegon. ‘Ik zou zeggen dat het uiteindelijke dc-pensioen niet automatisch ‘‘beter’’, maar wel ‘‘anders’’ wordt.’ Edixhoven: ‘De keuzemogelijkheid tot doorbeleggen, daar zijn we erg voor. Maar het is geen oplossing voor alles. Je hebt meer kans op een hoger pensioen, maar ook kans op een verlaging. Terwijl mensen juist die zekerheid willen. Er ontstaat een kans op een verlaging van de pensioenuitkering en dan zul je zien dat mensen gaan klagen bij de uitvoerder, zoals Aegon.’

 

Hoe wilt u dat oplossen?

‘De default-keuze moet zijn voor geen risico op pensioendatum en vaste levenslange uitkeringen. Dus niet doorbeleggen na pensioendatum en geen kans op een verlaging van het pensioen. Mensen moeten er bewust voor kiezen, als ze wel willen doorbeleggen na pensioendatum. Die keuze is wellicht een aantal jaren voor pensioendatum nodig, zodat de lifecycles daar rekening mee kunnen houden. En wederom een bewuste keuze op pensioendatum.’

Is dat niet een hele moeilijke, technische keuze om mensen voor te leggen?

‘Bij de keuze horen dan ook gedegen advies en zorgplicht van de aanbieder. Dat is deel van een bredere trend naar meer keuze. Bijvoorbeeld de keuze om pensioengeld in de hypotheek te steken, of een lumpsum op te nemen, of de keuze wat je doet met pensioenopbouw boven een ton. Er zijn of komen meer keuzes en daaromheen zal een hele adviesmarkt ontstaan.’ ‘Op dat terrein hebben we innovatie nodig: er moet robuust, wettelijk solide, maar betaalbaar internetadvies zijn. Aegon kan dat zelf bieden, maar ik zie vooral kansen voor adviseurs. Over de kwestie zorgplicht bij pensioenkeuzes hebben we op dit moment contact met de AFM.’ De optie voor doorbeleggen na pensioendatum is bedoeld om dc-regelingen meer kans te geven op een hoger pensioen. Dat is nodig omdat die regelingen steeds populairder worden onder invloed van de lage rente.

De lage rente plaagt pensioenfondsen al tijden. Wat zijn de gevolgen voor de verzekerde regelingen van de lage rente?

‘Die zijn sinds het begin van dit jaar zo’n 20% duurder geworden, vooral als gevolg van de QE-maatregelen van de ECB.’ Hoe reageren bedrijven? ‘Die stappen in grotere mate over op dc. DNB rapporteerde voor eind 2014 een beheerd vermogen van €1,2 mrd voor PPI’s, maar ik schat dat we inmiddels op €2 mrd zitten, met alle contracten van 2015 erbij. Aegon heeft met twee PPI's een kwart van die markt en 65.000 deelnemers. Niet gek, op 750.000 deelnemers bij de verzekeraar.’ Maar bij dc-regelingen zijn deelnemers nu ook heel boos over de lage rente en het lage pensioen dat ze kunnen inkopen. ‘Daar hebben ze de lifecycle-beleggingen voor. De dalende rente zorgt voor flinke stijging van de onderliggende assets waar het pensioen mee aangekocht wordt. Bij ouderen heeft de lifecycle gewerkt, dat kunnen we vaststellen. We doen er continu studies naar. Bij jongeren wil ik nog goed blijven volgen of de life-cycle doet wat hij moet doen. Met deze lage rente zit hun geprojecteerde pensioen echter nog binnen de vastgestelde bandbreedte.’

 

En verdwijnt db?

‘Er blijft ook vraag naar garantieproducten. In 2014 was het nog steeds 60% van de reguliere premie-inkomsten. Klanten kunnen aan knoppen draaien, zoals de franchise, om hun db-regelingen minder duur te maken. Je ziet dat er nu kortere db-contracten afgesloten worden, voor een of twee jaar, zodat men zich niet lang op die lage rente en hogere tarieven vastlegt.’ ‘Uiteindelijk zal db wel blijven bestaan, maar kleiner. De lage rente maakt het duur, maar naar verwachting ook Solvency II voor verzekeraars, hoewel nog niet te zeggen is hoe groot dat effect zal zijn.’

Wat zijn de gevolgen voor de buy-outmarkt?

‘Ook buy-outs zijn snel duurder geworden. We kennen hier een fonds met een dekkingsgraad van rond de 110%, dat vorig jaar nog nominaal kon inkopen, plus een kleine indexatie. Nu zouden ze een kleine korting moeten toepassen, terwijl in de tussentijd hun vermogen is toegenomen van €800 mln naar €1,2 mrd.’ ‘De lage rente maakt dat we verwachten dat er minder buy-outs plaatsvinden dit jaar. In 2015 heeft Aegon tot nu toe nog geen €100 mln aan deals gesloten, terwijl dat vorig jaar €1,4 mrd was. Een buy-out kan nog wel interessant zijn voor oude fondsen, of als je besluit om gepensioneerden naar de verzekeraar over te brengen. Maar die €1,4 mrd gaan we niet bereiken dit jaar.’

Wat moeten pensioenfondsen dan?

 ‘Ze kunnen nog naar een bedrijfstakpensioenfonds. Maar de buy-out is minder aantrekkelijk geworden. Daarom is het zo jammer dat de APF is uitgesteld, want die optie is hard nodig, nu zoveel pensioenfondsen naar liquidatie kijken.’

Heeft Aegon plannen om zelf een APF te beginnen?

‘We wachten nog op lagere wetgeving voor we daar definitief toe besluiten. Maar we merken wel dat er veel belangstelling voor is, van onze pensioenfondsklanten onder een garantiecontract, en van ondernemingspensioenfondsen. Het zou ook een optie zijn voor onze bestaande bedrijfsklanten die in een verzekerde regeling zitten, maar die te duur vinden worden.’

Zou u ook een verplichtgesteld bedrijfstakfonds opnemen in de Aegon APF?

‘Dat zou een elegante oplossing zijn voor een klein bedrijfstakfonds, al vergt het wel een ingrijpende wijziging van de Wet BPF. Maar in het algemeen vind ik de verplichtstelling iets van de vorige eeuw. Er zijn veel bedrijven die er ook graag uit willen. Ik denk dat we naar een toekomst gaan waar mensen zelf verantwoordelijk zijn voor pensioen, waarbij dan wel goede begeleiding en advies geboden worden. Geen paternalisme meer.’

Met een APF speelt Aegon eigenlijk voor pensioenfonds.

‘Ik denk dat het APF bijdraagt aan een gelijk speelveld. Kijk niet naar Aegon als een verzekeraar. Wij zijn een dienstverlener op het gebied van inkomen. We hebben TKP als uitvoerder, een asset manager voor pensioenfonds, twee PPI’s, Cappital en Aegon PPI, en in de toekomst wellicht dus ook een APF.’

Verdwijnt de PPI niet door de APF?

‘We kunnen nog niet zeggen welke vorm een succes gaat worden. Misschien komt de APF naast de PPI, misschien slokt de APF de PPI op. De vorm is op zich niet zo interessant, het gaat om de dienst die je verschaft, inkomen voor later.’ ‘Onder de PPI’s komt waarschijnlijk nog wel een shake-out. Onder de elf PPI’s van nu hebben er denk ik vier à vijf  bestaansrecht. Uiteraard zitten wij onder de PPI’s met bestaansrecht!’

Bron: FD Media Groep, Pensioen Pro

Comments are closed.