Klijnsma: invoering APF uit tot 2016

Klijnsma: invoering APF uit tot 2016

Het kabinet heeft meer tijd nodig voor het beantwoorden van vragen over het wetsvoorstel voor het algemeen pensioenfonds. De beoogde ingangsdatum van het APF schuift op naar 1 januari 2016. Dat staat in een brief die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de staatssecretaris blijft de invoering van het APF urgent, maar is er meer tijd nodig voor het verduidelijken van vragen over onder meer vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, bestuurlijke inzet en werkkapitaal. Invoering per 1 juli 2015 is daarmee van de baan. Enkele weken terug stond het wetsvoorstel nog in de lijst die het kabinet wil afwerken voor het zomerreces. Het kabinet streeft nu naar inwerkingtreding per 1 januari 2016.

Het concept van het ontwerpbesluit, waarin onder meer de eisen voor het werkkapitaal komen te staan, wordt opengesteld voor consultatie, schrijft Klijnsma. 'Op die manier krijgen alle partijen uit de pensioensector de gelegenheid daar op te reageren en hun standpunten en ideeën naar voren te brengen', aldus de staatssecretaris.

Het ontwerpbesluit, de antwoorden op de vragen van de Tweede Kamer bij het wetsvoorstel en een eventuele nota van wijziging wil Klijnsma tegelijkertijd naar de Kamer sturen om zo 'integraal inzicht' te bieden. Inhoudelijk laat de staatssecretaris in haar brief niets los over het APF. Daarmee blijft voorlopig onduidelijk of het kabinet tegemoet wil komen aan de wens van de pensioensector om het APF ook open te stellen voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Meerdere Kamerleden vroegen daar naar.

 

Bron: FD Media Groep, Pensioen Pro

Comments are closed.