Administratiekantoor aansprakelijkheid afdracht pensioenpremie cliënt

Administratiekantoor aansprakelijkheid afdracht pensioenpremie cliënt

shutterstock_132838619

 

Rechter: Administratiekantoor aansprakelijkheid afdracht pensioenpremie cliënt

Een accountantskantoor is aansprakelijk voor het onjuist indelen, niet correct berekenen en/of afdragen van pensioenpremies aan bedrijfstakpensioenfondsen voor cliënten. Dit geldt ook bij enkel een samenstelopdracht. Is een administratiekantoor ook aansprakelijk, indien zij deze taken behartigt en niet juist uitvoert? De rechter oordeelt dat dit inderdaad zo is, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is uitgesloten in de opdracht.

 

Heeft u dit goed vastgelegd in uw praktijk?

 

Samenvatting PJ 2014/191

Een administratiekantoor heeft in opdracht van haar cliënt voor de periode oktober 2006 tot medio 2012 werkzaamheden verricht, waaronder het verzorgen van de financiële administratie, belastingzaken, loonadministratie en bedrijfs- en financiële advisering en fiscale vertegenwoordiging met betrekking tot de eenmanszaak van de cliënt.

Tot de opgedragen werkzaamheden behoorden onder meer het berekenen van loon en pensioenkosten en de afdracht daarvan. De opdracht betrof een samenstelopdracht. Tijdige (en correcte) gegevensaanlevering aan het sociaal fonds en aan het pensioenfonds is achterwege gebleven, en premienota’s zijn onbetaald gelaten. Ondanks herhaalde aanmaning van het fonds – heeft het administratiekantoor nagelaten om tijdig gegevens aan te leveren aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. Client wordt aangemaand door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer voor een bedrag van premies.

Client vordert wegens schade als gevolg van toerekenbaar tekortschieten (€ 9.744,71) en wegens buitengerechtelijke incassokosten (€ 833,=) een betaling van in totaal € 10.577,71, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding in eerste aanleg en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Onduidelijk is waartoe de opdracht aan het administratiekantoor precies strekte. Het Hof oordeelt dat er aansprakelijkheid is voor het administratiekantoor, maar dat beide partijen in samenspraak tot een oplossing moeten komen.

Dit toont eens te meer aan dat niet alleen tussenpersonen en registeraccountants aansprakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de premieafdracht aan bedrijfstakpensioenfondsen. Ook administratiekantoren zijn aansprakelijk voor het correct verwerken van de afdracht van pensioenpremies.

Bron: kluwer pensioenjurisprudentie, rechtspraak.nl

Comments are closed.