our blog

Af van fiscaal onderscheid tussen werknemers en ondernemers

‘Dertig jaar terug was je met een lijfrente zo vrij als een vogel. In de uitkeringsfase kon je kiezen wat je daarmee deed. Als je het geld wilde gebruiken voor studie van de kinderen, dan was het geen punt de uitkering aan hen te laten betalen’, zegt fiscaal jurist Gerry Dietvorst, hoogleraar aan de universiteit in Tilburg. Vorm , ingangsdatum, looptijd en maximale hoogte van de uitkering kon iedereen zelf kiezen. Als enige restrictie gold dat de kans op sterfte gedurende de looptijd m inim aal één procent moest zijn. ‘Langzaam is het besef doorgedrongen dat een lijfrente, net als het werknemerspensioen, is bedoeld als oudedagsvoorziening m et een lev enslange uitkering’, vervolgt Dietvorst. Om die reden begon...
Read more

Doorsneepremie verder onder druk

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft op 27 april 2014 een 82 pagina’s tellend rapport gepresenteerd met de titel: “Naar een solide en solidair pensioenstelsel”. Uitgangspunt in dit rapport is de opvatting dat jongeren niet langer de bereidheid hebben om pensioenen van ouderen te subsidiëren. Er moet daarom, volgens dit rapport, een einde komen aan het systeem waarbij jong en oud dezelfde pensioenpremie betalen. Anders ontstaat, aldus de makers van dit rapport, het risico dat het draagvlak bij jongeren gaat verdwijnen om nog langer bij te dragen aan de pensioenpremies en ons pensioenstelsel. Het rapport sluit aan bij de kritiek van het Centraal Planbureau op de zogeheten doorsneepremie, die de meeste pensioenfondsen hanteren, zoals vermeld in...
Read more

Hoogte AOW-Franchises 2014

De Belastingdienst heeft de hoogte van de AOW-franchises per 1 januari 2014 gepubliceerd. Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie wordt berekend. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt. Overzicht....
Read more