Internationaal

'Pensioen verdient een strategisch beleid'

foto11

Internationaal

Onze strategen werken voor binnen- en buitenlandse ondernemingen. Tot onze opdrachtgevers behoren gerenommeerde multinationals en instituten van naam. Als uw zakelijke belang in Nederland op dit moment (nog) relatief gering is, kijken onze pensioenadviseurs samen met u naar uw verantwoordelijkheden als werkgever. Immers, een goed organisatorisch fundament is het succes voor morgen.

 

Europese wet- en regelgeving

Hoewel Europa één is, bestaan er op het gebied van pensioenen gigantische verschillen in zowel uw verplichtingen als ook uw rechten. En niet alleen vanuit uw positie. Uw werknemers in Nederland bevinden zich eveneens in veel opzichten in een totaal andere situatie dan uw (bestaande) personeelsleden van het moederbedrijf. Ons team kent niet alleen de probleemstellingen, maar focust vooral op de oplossingen.

Fiscaal-Juridisch (in Nederland)

Een zwaartepunt in onze adviespraktijk bestaat uit het in kaart brengen van de (fiscale) wetgeving zoals deze voor u geldt. Om die reden hebben wij de QuickScan ontwikkeld die ons beiden inzicht geeft welke factoren voor u een rol spelen. Enkele wetten die daarbij een rol in Nederland spelen, zijn bijvoorbeeld:

 • Pensioenwet (PW 2007)
 • Wet Bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf 2000)
 • BPF Vrijstellings- en boete besluit 2000
 • Wet op de loonbelastigng 1964
 • Wet op de inkomstenbelasting 2001
 • Algemene wet voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Algemene Ouderdom Wet
 • Algemene Nabestaanden Wet
 • Burgerlijk wetboek
 • EVO Verdrag
 • ROME I Verdrag
 • ROME II Verdrag

Employee Benefits (EB)

Het  is u wellicht niet ontgaan, maar in het huidige pensioensysteem zijn en worden veel zaken gewijzigd. Ook de kostprijs van EB zal dus eerder (verder) stijgen dan dalen. Als strategen vinden wij dat u als werkgever nu aan zet bent: zorg daarom via aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor een verbetering van uw concurrentiepositie op de (in kwalitatief opzicht) krappe arbeidsmarkt.

Door de financiële ontwikkelingen zal de prijs voor een goede pensioenregeling stijgen. Dit vereist een financiële strategie. Met een pensioenbudgetberekening op maat leveren wij u de data die u nodig heeft om de pensioenlasten beheersbaar te houden. Een pensioenstrateeg weet wat riskmanagement is.

 

Onze dienstverlening is persoonlijk

Afhankelijk van uw (on)mogelijkheden, treffen wij elkaar in Duitsland, uw Nederlandse vestiging, bij ons op kantoor, bij de Duits-Nederlandse Handelskamer of op een andere locatie. Wij werken verder naar behoefte met teleconferenties en standaard veel met e-mail en telefoon. Door korte lijnen houden we ons contact persoonlijk.

foto2-11

Multinationaal-300x2961

Multinational

Als HR Manager Corporate Business bent u gewend zelf collectieve pensioencontracten te sluiten waar dan ook op aarde.  U kent de wereldwijde spelers.  U kent de marktrente.  U weet wat er op het spel staat.  Belangrijker nog, U weet wat u wilt en waarom.U kent de mondiale bedrijfsstrategie op dit punt als geen ander.

Wij nodigen u graag uit om eens met elkaar om de tafel te gaan zitten. Als wij uw wensen en prioriteiten hebben mogen leren kennen, kijken we naar de unieke situatie in het pensioenlandschap van Nederland.

U bent vast niet de eerste (of de laatste) HR Manager die op het gebied van pensioenen versteld zal staan van de complexiteit hiervan in het kleine Nederland.  Onze key-accounts worden op alle niveaus met voorrang behandeld.

Onderneming in het MKB

Als directeur-eigenaar bent u verantwoordelijk voor alles, ook voor het pensioen van uw buitenlands personeel.  Het is gewoonweg niet te doen om u te gaan verdiepen in alle mogelijke wet- en regelgeving in Nederland op het gebied van pensioenen.  Maar dat hoeft ook niet,  want dat doen wij al voor u. U profiteert van onze jarenlange expertise.  Natuurlijk houden wij u op de hoogte van alle veranderingen, terwijl wij uw belangen op dit terrein voor u behartigen, kunt u  dat blijven doen waar u goed in bent: het uitoefenen van uw bedrijf.  Dat is onze strategie.

Grote (Nationale) Onderneming

U bent HR Manager, Financial Manager of Hoofd P&O en derhalve ook betrokken bij allerlei zaken rond het personeel. Ook van de personeelsleden die in het buitenland werkzaam zijn.  Dat valt niet mee, alleen al qua taal.  Maar vooral door de totaal andere situatie in Nederland.

Wij assisteren u graag bij het vergaren van de juiste informatie en het doorlopen van de vereiste procedures. Vanzelfsprekend hoort daarbij dat wij een pensioenrapport presenteren met onder andere een pensioenbudgetberekening (standaard voor 10 jaar), waarmee u – of wij – uw directie van de nodige informatie voorzien.

 

.