Diensten

'Pensioen verdient een strategisch beleid'

  • Pensioen juridische advisering
  • Actuariële adviesberekeningen
  • Pensioenbudgetberekeningen
  • Onderhandeling met de pensioenverzekeraar
  • Presentatie aan uw personeel
  • Uw overige Employee Benefits

Wat doen wij bij DÆMS?

Wij ontwikkelen een strategie vanuit werkgeversperspectief. Een pensioenregeling houdt veel meer in dan alleen het ‘sluiten’ van een pensioenpolis. Overigens, wij zijn geen tussenpersoon en bemiddelen in principe niet in het tot stand komen van pensioencontracten. Wel beoordelen wij de pensioenproducten en onderhandelen wij met de pensioenuitvoerders en uw tussenpersoon. Maar belangrijker nog, wij ontwikkelen samen met u een lange termijn strategie die zowel voor het bedrijf als voor de werknemer de meest toegevoegde waarde geeft en financieel haalbaar is.

Strategie heeft veel te maken met de financiele planning van het bedrijf.

Wat zijn de pensioenkosten over 10 jaar; wat is gevolg van de rekenrente (marktrente) op de pensioenpremie bij contractverlening? DÆMS berekent de gevolgen over meer dan 10 jaar.

Moet u wel bij het pensioenfonds aangesloten zijn? Wij voeren een BPF Quick Scan uit in overleg met uw accountant

Mediator

Wij treden op als mediator tussen werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld wanneer tijdens een (versnelde) sollicitatieperiode de  gemaakte pensioentoezeggingen later niet haalbaar blijken te zijn of doordat men moeite had elkaar (qua taal en cultuur) goed te verstaan. Wij zorgen ervoor dat de hierdoor ontstane onbedoelde en ongewenste spanningen geen kans krijgen.

Pensioenvoorzieningen buitenland

Onze pensioenstrategen kennen de buitenlandse werkgever, maar tegelijkertijd de mentaliteit van de Nederlandse werknemer. Wij zorgen ervoor dat de pensioenvoorziening niet zal uitmonden in een langdurig traject. Bovendien informeren wij de werknemers in naam van de werkgever over de bedrijfspensioenregeling.

Communiceren is verplicht en in uw belang

De pensioenwet 2007 (artikel 7) eist van een werkgever dat hij zijn werknemers informeert over het gekozen collectieve pensioen. Dat is voor een Nederlandse werkgever al niet gemakkelijk, maar voor een buitenlands bedrijf helemaal abracadabra. Net zo goed als wij onze klanten kennen, zo kennen zij ons ook goed genoeg om te weten dat wij hun belangen te allen tijde blijven bewaken.


 
man

Employee Benefits

Een pensioen hoort bij uitstek tot goede secundaire arbeidsvoorwaarden.Deze trend versterkt zich in toenemende mate. Met de financiële crises sinds 2008 en de gevolgen op de arbeidsmarkt en in de persoonlijke situatie van de werkende klasse ervan in het kielzog, neemt de algemene onrust toe.

Onbegrepen pensioentermen passeren dagelijks de lippen van de nieuwslezer. Pensioen? Ja, hoeveel krijgt uw werknemer eigenlijk straks? Wij begrijpen dat van u als werkgever concrete uitspraken over de pensioentoezegging verwacht worden. Maar, weet u exact wat u belooft, c.q. beloofd hebt?

Onze pensioenstrategen weten wat u minimaal moet beloven en wat u dat kost. Daarnaast kijken we naar de aanwezige extra ruimte in uw pensioenlastenbudget, waardoor u loyale werknemers adequaat kunt belonen via ‘salaris’ in de vorm van pensioen. Vanzelfsprekend maximaal fiscaal gefaciliteerd. Want tevreden personeel draagt bij aan uw winst.

Riskmanagement

Als Risk Manager, Controller of Financial Manager bent u geïnteresseerd in risicobeheersing. Voor schadeverzekeringen en verzekeringen op het gebied van Zorg en Inkomen werken wij nauw samen met onze partner, Concordia de Keizer, gevestigd in Rotterdam. Via een eerste intake – liefst op locatie – kijken geschikte account managers naar uw specifieke ondernemingssituatie en ondersteunen zij u met hun vakkennis en jarenlange praktijkervaring bij het uitzetten van een maatwerkstrategie.

 

Damage insurances

Ruim de helft van het aantal bedrijven dat met een grote brand te maken krijgt, is binnen 1 jaar failliet. Weet u wat u in dat geval precies krijgt uitgekeerd? Met behulp van een netwerk dat uiteenloopt van volmacht tot meer dan 100 verzekeraars wereldwijd – vinden onze schadestrategen de optimale oplossing in uw specifieke situatie. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale verzekeringswetten

Onbekend maakt onbemind. Nederland is een klein land maar, als het om innovatieve begrippen gaat in de sociale verzekeringswetten, zijn we binnen Europa beslist niet te overzien. Dat weten onze teamleden als geen ander. Via strategisch case management – voor sommige deelgebieden zelfs via no cure no pay – kan uw onderneming mogelijk op deze gebieden van loondoorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid juist zelfs geld bespaard worden. “Geld besparen?” Ja – samen met u gaan onze strategen de uitdaging graag aan.

 

.