DGA

'Pensioen verdient een strategisch beleid'

 

DGA kunt u nog rekenen op uw dividenduitkering?

De pensioenregelingen voor de DGA’s en hun dividenden staan onder druk. Dat komt omdat het effect van de eis van de fiscus inzake de commerciële waardering van de pensioenreserve door de dalende rekenrente nu sterk merkbaar wordt (in 2008 nog 4% nu minder dan 1,5%). Zo kan een uitkering van dividend worden bezien als een ‘afkoop’ van pensioen;  inclusief revisierente is de inkomstenbelasting maximaal 72%. Wilt u als DGA de fiscale pijn verzachten?
Mail ons.

dga-button

 

klok

Directeur Groot Aandeelhouder

Pensioen in eigen beheer is (allang) geen fiscale truc meer
Uw pensioen in uw eigen BV is niet alleen een fiscale ‘truc’, het vereist zeer beslist een financiële planning. Uw pensioen bestaat niet alleen uit pensioen …maar uit een combinatie van mogelijkheden. Hoe?
Mail ons en stel uw vraag

DGA pensioenpolis in opbouw
Veel DGA pensioenpolissen hebben een teleurstellend rendement. Dit  komt door de hoge kosten loading. In veel gevallen kunnen wij uw pensioenkapitalen in de ‘DGA’ polissen ‘terughalen’ naar de BV. Het kapitaal in de pensioenpolis wordt dan aan de BV overgedragen. Maar dan ……?    
Mail ons en stel uw vraag

Laatste politieke ontwikkelingen

Er is nu richting gegeven aan de wijzigingen na 2016; tijd om vooruit te denken!

 

De Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft oplossingsrichtingen voor het pensioen voor DGA eigen beheer (PEB) naar de Tweede Kamer gestuurd.
 

Er zijn twee mogelijkheden aangegeven:


1- Fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag, (OBR) en
2- Oudedagssparen in eigen beheer (Oudedagssparen).

 

Een ding is duidelijk; er komen belangrijke wijzigingen. Kunt u daarop inspelen; wat zijn de mogelijkheden?


Wat kunt u doen .....................?
DÆMS houdt de vinger aan de pols en in overleg met uw accountant kunnen we een passende aanpak uitwerken;


Mail ons en stel uw vraag.

 

DÆMS “30 minuten gratis telefooncheck”;
meld u aan bij onze “Pensionsupport

Pensioenpolis wordt uitgekeerd!
Wanneer uw DGA pensioen bij een verzekeraar tot uitkering komt dan zult u, bij de huidige marktrente, een heel lage pensioenuitkering aangeboden krijgen. Dan kan anders en veel gunstiger. Hoe .....? Mail ons en stel uw vraag

Rendement maken is een must .. maar hoe en waar
Kunt u voldoende rendement maken op uw pensioenkapitaal zonder al te veel risico’s te lopen? Er zijn enkele mogelijkheden met lage risico’s. Een van de crux zit hem in uw privéhypotheek. Deze opzet wordt door ons al een aantal jaren toegepast en naar tevredenheid van de DGA’s en hun accountants. 
Bel ons voor een gratis vrijblijvend introductie advies;

Maak gebruik van onze gratis Pensionsupport en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Checkpunten voor het DGA pensioen

  • Financiële (commerciële) haalbaarheid van het pensioen
  • Wat zijn de formele verplichtingen waarvan de fiscus eist dat u ze nakomt?
    Denk aan Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Wat gebeurt er als ik van mijn partner scheid?
  • Is het na pensioendatum werkelijk voordelig als ik de beoogde pensioenuitkering ontvang als inkomen in BOX I? Of liever meer dividenden?
     
  • Kan ik (nu) nog wel dividenden aan mezelf uitkeren? Bijvoorbeeld om de rekening-courantschuld af te lossen? Wat is de invloed van mijn pensioenregeling hierop?

 

DÆMS “30 minuten gratis telefooncheck”;
meld u aan bij onze “Pensionsupport

.