Monthly Archives: april 2015

Risico doorbeleggen na pensioendatum

Deelnemers in dc-regelingen moeten na 2016 heel bewust kiezen voor doorbeleggen na pensioendatum, waarschuwt Maarten Edixhoven, directeur Pensioen van Aegon. Anders is de kans groot dat bij pensioenverlagingen de onvrede van deelnemers zich op de aanbieder richt, zegt hij.

Wordt de pensioenuitkering ‘beter’ als er vanaf 2016 doorbelegd kan worden na pensioendatum? Nee, zegt Maarten Edixhoven, sinds vorige zomer directeur Pensioen bij Aegon. ‘Ik zou zeggen dat het uiteindelijke dc-pensioen niet automatisch ‘‘beter’’, maar wel ‘‘anders’’ wordt.’ Edixhoven: ‘De keuzemogelijkheid tot doorbeleggen, daar zijn we erg voor. Maar het is geen oplossing voor alles. Je hebt meer kans op een hoger pensioen, maar ook kans op een verlaging. Terwijl mensen juist die zekerheid willen. Er ontstaat...

Read more

Helft huishoudens spaart te veel pensioen

 

De helft van de huishoudens spaart meer voor pensioen dan wat ze zelf zeggen nodig te hebben. Er is echter ook een substantiële groep, zo’n 35% van de huishoudens, die te weinig spaart ten opzichte van hun eigen pensioenwens. Met name zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen komen te kort.

Dat concluderen onderzoekers van Netspar, de denktank op het gebied van pensioen, in een rapport dat vrijdag verschijnt. De resultaten zijn verrassend. Vooral het feit dat zoveel huishoudens te veel voor hun oude dag opzij zetten, staat haaks op het gevoel dat momenteel in de samenleving leeft. Veel werknemers vrezen juist dat ze niet op een toereikend pensioen uit zullen komen mede door recente ingrepen van...

Read more

CBS: daling pensioen dempt loonkosten werkgeverpremies

pensioen dempt loonkosten

Ondanks een stijging van de cao-lonen met 1,2% zijn de totale loonkosten voor werkgevers slechts 0,4% gestegen in het eerste kwartaal van dit jaar. De daling van de pensioenpremies is een van de oorzaken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Volgens het statistiekbureau was de stijging van de contractuele loonkosten de kleinste in vijftien jaar tijd. Als voornaamste oorzaak noemt het CBS wijzigingen in de werkgeverspremies, onder meer voor pensioen en WW. De premies voor werkgevers gingen omlaag.

Bij de overheid bleven de contractuele loonkosten in het eerste kwartaal gelijk, constateert het CBS. De daling van de pensioenpremies met 1,4% is gelijk aan de stijging van de lonen in...

Read more