Monthly Archives: juli 2014

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar pas in 2017?

Op basis van een brief van de Staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar aan de Eerste Kamer, ging de Nederlandse pensioenpraktijk uit van een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar op 1 januari 2016. In de betreffende brief stelt de Staatssecretaris dat: ”een verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2016, die gelet op de laatste prognose in lijn der verwachting ligt, zal vóór 1 januari 2015 bekend moeten worden gemaakt.” Dit wordt veroorzaakt door dat de, aan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar gerelateerde,  prognose van de levensverwachtingen in Nederland  niet tijdig gereed zullen zijn om de wetgeving vóór 31 december 2014 door te kunnen voeren. Lees verder:DÆMS Nieuwsflits nr. 2.8.2014 Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2016....
Read more

Wellicht toch een uitzondering op het versoberde Witteveenkader?

Vanaf 2015 wordt de maximale pensioenopbouw voor middelloonregelingen verlaagd van 2,15% naar  1,875 procent. Shell heeft toestemming aan het Ministerie van Financiën gevraagd om elk jaar een hogere pensioenopbouw te voeren dan het wettelijk maximum. Shell denkt de toestemming van het Ministerie te verkrijgen door de variabele loonbestanddelen niet te rekenen tot het pensioengevend loon en de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw te laten stoppen op € 92.600 in plaats van de toegestane € 100.000, -.   lees verder: PSA nieuwsflits 21.7.2014 uitzondering Witteveenkader...
Read more

DÆMS Nieuwsflits 1.7.2014

Nastreven tweeledig doel van tegelijk onderneming financieren en sparen voor de oude dag is principieel onjuist Pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder (dga) staat politiek ter discussie. In plaats van een keurig alternatief voor pensioen is dit fenomeen verworden tot een gedrocht. Hoogste tijd voor een grondig ingrijpen. Lees hier verder : DÆMS nieuwsflits 1.7.2014 DGA...
Read more