Monthly Archives: juni 2014

DÆMS Nieuwsflits 18.06.2014 – Nettolijfrente verplicht

 

Op 13 juni jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een tweede. Nota van wijziging betreffende de Verzamelwet pensioenen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dankzij de wijziging kunnen bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen de netto pensioenspaarregeling aanbieden, net als ondernemingspensioenfondsen dat kunnen, aldus een woordvoerder van de Pensioenfederatie. Zonder deze wijziging was dat niet mogelijk, zegt hij. “De wijziging is een positieve verruiming.”

Tot nu toe is het standpunt van het kabinet dat alle pensioenuitvoerders (zoals die staan genoemd in artikel 23 van de Pensioenwet) de netto pensioenspaarregeling mogen aanbieden. De eisen om de regeling 'zuiver’ te houden zijn nog onbekend.

Lees verder: DÆMS Nieuwsflits 18.06.2014 Nettolijfrente vrijwillig maar toch verplicht

Bron:...

Read more

Bestuurdersaansprakelijkheid bij niet afdragen van pensioenpremies

Bestuurdersaansprakelijkheid – niet afdragen van pensioenpremies bij gedispenseerde verplichte bpf pensioenregeling. Gedispenseerde pensioenregeling was ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Samenvatting Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 18 december 2013 over niet afgedragen pensioenpremies aan Nationale- Nederlanden. In de hoofdzaak oordeelt de rechtbank dat het op basis van art. 5 lid 3 van de EEX-verordening bevoegd is. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat op basis van art. 4 lid 1 van de Rome II-Verordening het Nederlands recht het toepasselijke recht is, omdat de schade door het gestelde handelen van [gedaagde] zich voorgedaan heeft in Nederland nu het afdragen van de pensioenpremie in Nederland had moeten plaatsvinden. Verder oordeelt de rechtbank ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid dat [gedaagde] persoonlijk heeft bewerkstelligd dat...
Read more

Wel of niet onder BPF

“BPF geen premie, werknemer wel recht” Wanneer werknemers bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) een pensioenuitkering claimen omdat zij in de bedrijfstak werkzaam zijn geweest, kan BPF deze claim niet afwijzen omdat hun werkgever niet aangesloten is of geen premie betaald heeft (wet BPF 2008). Dit is geen incident, het toenemend aantal juridische uitspraken dwingt de fondsen zich anders op te stellen. ‘Geen premie, wel recht’ is niet overleven. Ze worden hierdoor wakker geschud en nemen in snel tempo hun verantwoordelijkheid. Elk bedrijf dat maar enigszins onder de bedrijfstak van de BPF valt, wordt ingelijfd en de premie wordt met terugwerkende kracht geïnd (maximaal 20 jaar). Soms ongemerkt onder BPF De soms ondoorzichtige regels voor verplichte aansluiting (het ene fonds...
Read more