Monthly Archives: mei 2014

Hoed u voor de DC regeling (beschikbare premieregeling)

Lifecycle het toverwoord in de moderne DC-regeling. De theorie is simpel, de uitwerking ingewikkeld. Wie een individueel pensioenpotje opbouwt, kan in zijn jonge jaren meer risico nemen dan als de pensioendatum nadert. Dat betekent dus dat de ingelegde premies in de eerste jaren vooral in risicovolle aandelen worden belegd, met meer kans op hoge rendementen. Naarmate de werknemer ouder wordt, gaat er steeds meer naar zogenoemde vastrentende waarden, zoals staatsleningen. Elke lifecycle werkt volgens dit principe, maar de verschillen tussen lifecycles zijn enorm. Belangrijk zijn onder meer het tijdstip waarop wordt begonnen met afbouwen naar zekere beleggingen, de snelheid en de stappen waarmee dat gebeurt en de kwaliteit en diversiteit van de beleggingen. Over het algemeen geldt:...
Read more

Inkeren zonder boete tot 1 juli 2014

Volgens fiscaal jurist Dylan Van de Belt is het nu het moment om gebruik te maken van de boetevrije inkeerregeling voor niet aangegeven (buitenlands) vermogen. ‘Door gebruik te maken van een fiscaal adviseur die ervaring heeft met dergelijke trajecten, kan in veel gevallen een aanzienlijke besparing op de na te vorderen belasting worden gerealiseerd’, zo meldt hij.  Van de gelegenheid om boetevrij schoon schip te maken, moet voor 1 juli 2014 gebruik zijn gemaakt.  De Nederlandse Belastingdienst heeft het opsporen van buitenlandsvermogen als speerpunt en werkt in dit kader op internationaal niveau steeds meer samen met andere belastingautoriteiten. De boetes zullen vanaf 1 juli 2015 nog eens met 100% stijgen. Mail naar DÆMS...
Read more

Werkingssfeer & vrijstelling

Recentelijk heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Rotterdam zich over de weigering van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) gebogen om op grond van artikel 2, onderdeel a Vrijstellingen Boetebesluit Wet Bpf 2000 (VBB) vrijstelling te verlenen. Volgens vaste jurisprudentie kan bij een verzoek om vrijstelling, als bedoeld in artikel 13 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) de ‘voorvraag’ aan de orde worden gesteld of een werkgever valt onder een verplichtstellingbesluit, waardoor diens werknemers verplicht worden deel te nemen aan een bedrijfstak pensioenfonds. Indien partijen een procedure bij de civiele rechter gaan voeren, is het oordeel van deze bestuursrechter een voorlopig oordeel en zal – gelet op het stelsel van rechtsbescherming dat volgt...
Read more